تبلیغات
خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور - جوانان مراقب باشید

خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور
 
سیاستمدار اسرائیلی:
زنان ایرانی را به خیابان ها بیاورید تا نتوانند فرزندانی تربیت کنند که داوطلبانه روی مین بروندمیگویند نوشته ها از گفته ها معتبر ترند ...

دوازده هزار نامه ی دعوت نوشتند ،

ولی با بیش از سی هزار نیزه و شمشیر به استقبال رفتند !

آقای من ، راز بی نشانی بودن ات را اکنون میفهمم ؛

کاش نامه هایی که تمبر صداقت نداشتند هیچگاه به نشانی نمی رسیدند...نوشته شده در تاریخ یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 توسط حكمت سعادت