تبلیغات
خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور - سقوط حتمی است

خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور
 

تقدیم به زخم و سکوت و صبر مردان حقیقی جنگ ، آنان که زخم های دیروز را امروز هم مرور می کنند

دیروز روز فدا شدن بود ، امروز روز فدایت شوم !

دیروز با هم به دشمن می زدیم ، امروز برای هم می زنیم !


دیروز برای دین روی مین می رفتیم ، امروز برای کابین روی دین می رویم !

دیروز در اوج گمنامی پاتک می زدیم ، امروز برای شهرت و مقام«ج .ف. ت. ک» !

دیروز جزیره ی مجنون را دیوانه کردیم ...اما... امروز مجنون جزیره ایم... !

آنجا برای شهادت سبقت می گرفتیم ، اینجا برای ریاست !

آنجا همه چیز صلواتی بود...اینجا همه چیز قروقاطی... !

آنجا با خدا دست می دادیم ، اینجا خدا را از دست می دهیم... !

آنجا همه چیز را با خدا میخواستیم ، اینجا همه چیز را با خدعه !

خمپاره های شصت هم غیرتمان را ننشاندند ...اما...نشست های پست چطور !

خلاصه اینکه اگر دیروز روز تفنگ بود و جنگ ، امروز باید روز فهم باشد و فرهنگ وگرنه سقوط حتمی است.

عزیزان بازدید کننده :
بزودی عکسهای جدیدی از شهدا و رزمندگان عزیز از شهرستان را
برایتان منتشر خواهم کرد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 آبان 1393 توسط حكمت سعادت