تبلیغات
خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور - شهدا بخدا شرمنده ایم

خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور
 













چیه؟؟؟؟


دلت نمیاد به عکس نگاه کنی؟؟ سریع ردش می کنی؟؟
اما به خدا اون هم دوست داشت مثل ما راحت زندگی کنه....
اون رفت واسه من و تو، جوانی شو ، زیبایی شو با خدا معامله کرد...
اونوقت ما براش چیکار کردیم؟؟
پاسدار خون همسنگری هاش بودیم؟؟
حرمت نگه داشتیم؟؟





نوشته شده در تاریخ شنبه 17 آبان 1393 توسط حكمت سعادت