تبلیغات
خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور - یادش بخیر

خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور
 

 یادش بخیر

انگار همان دیروز بود که آرام و بی تکلیف

، ساده و بی ادعا ، زیر بارش نگاههایمان رفتیدو ما سوختن پروانه وارتان را

به تماشا نشستیم و از شما آموختیم که :

تکلیف عشق را نمیتوان با ادعا روشن کرد...

شما رفتید و به یادگار برایمان نوشتید:

باید اهل رفتن بود،نه اهل سکون و سکوت....

 

و اما حالا سالهاست که جنگ تمام شده

اما هنوز زخمهایی بر دلهای پاک و ضمیرهای روشن و آگاه باقیمانده

هنوز غبار عکسها و نامه هایتان را از طاقچه دلهایمان میزداییم و به

فرصتهای از کف رفته غبطه میخوریم...

 

سالهاست که میشناسیمتان

و نامهایتان ورد زبانمان است...

چرا که شما یاد آور نام آورانید...

مگر میشود یادتان را به باد فراموشی سپرد؟؟؟!!!!

 

دیروزها یادش بخیر......

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 17 آبان 1393 توسط حكمت سعادت