تبلیغات
خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور - برای انان که دشمن را خودی می بینند

خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور
 

وقتی تبر به جنگل آمد،درختان فریاد زدندوگفتند:

نگاه کنید دسته اش از جنس ماست!!گاهی دشمن از

جنس خودمان وپیش خودمان است ولی از آن غافلیم


مانند درختانی که تبر برای نابودی آنها آمده

بود ولی ناآگاهانه از آمدنش خوشحالی می کردند 

 

ودرختانی که با تبری قطع شدن وبروی

زمین افتادند که دسته ان از خودشان بود.


3184c908.gif

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 آذر 1393 توسط حكمت سعادت