تبلیغات
خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور - جنگ نرم

خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور
 

جنگ نرم
جنس گلولـه و ترکشش تمسخر است و توهین و تهمت . . .
جانبازیش خون دل خوردن است . . .
تنها پدافندش تقواست . . .
فرمانده کل قوا و دیده بانش سیدی غریب و تنهاست . . .
اینجا اگر پیروز شدی شهیدی و گرنه
اسیری و سرباز دشمن . . .
تنها هدفش عقول و قلوب است . . .
به هر حال جنگ شروع شده ببین کدوم طرفی . . .
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 آذر 1393 توسط حكمت سعادت