تبلیغات
خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور - تخته سیاه

خاطرات رزمندگان و شهدای شهر من خور
 

یادش به خیر...
کودک که بودیم
مدرسه ای داشتیم
وتخته سیاهی بر دیوار کلاسش
و "مبصری" که بر تخته لیست می کرد:
"
خوب ها" و "بدها" را...
و هنوز هم
گمان می کنیم:
که آن "مبصریم"؛
و مردم دنیا همکلاسی هایمان؛
و چه ساده قضاوتشان می کنیم...
و چه آسان لیست می کنیم:
"
خوب ها"یشان را و "بدها"یشان را...
-
غافل از آن که-
تنها "خدا"ست
که میداند:
بر تخته سیاه دنیا
چه کسی در ردیف "خوب ها"ست
و چه کسی در ردیف "بدها......      "


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 15 دی 1393 توسط حكمت سعادت